Δεκέμβριος 9, 2019

ΑΣΕΠ: Πίνακες προσωρινών επιτυχόντων των Δήμων της Χαλκιδικής

Δήμος Αριστοτέλη Δήμος Κασσάνδρας Δήμος Νέας Προποντίδας Δήμος Πολυγύρου Δήμος Σιθωνίας Χαλκιδική

Η Διοίκηση του Σωματείου Συμβασιούχων Εργαζομένων Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, αναρτά σε πίνακες τα ονοματεπώνυμα των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 Δ.Ε. των Δήμων ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Δήμος Σιθωνίας Χαλκιδικής

https://drive.google.com/file/d/1KW_sZQ76bjTpoQZ3XXJWZvfUI8gTAFye/view?usp=drivesdk

Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής

https://drive.google.com/file/d/1IvH7KzrotHB3xZ0l5dfPMeZ6u4htg5W3/view?usp=drivesdk

Δήμος Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής

https://drive.google.com/file/d/1VU61w8btCc0usV5DHpYW5P1f9-1CoHR7/view?usp=drivesdk

Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής

https://drive.google.com/file/d/17yr_qQ3rfF9KSwtOCuq4fHCDx-FCtj0C/view?usp=drivesdk

Προκήρυξη

ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ σελ: 328
της προκήρυξης 3Κ/2018

»..Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο
στην οικεία καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.
Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π.,
στην ακόλουθη διεύθυνση:…»

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Παπαργύρης Αναστάσιος
Ο Γεν. Γραμματέας Τζίτζιος Τριαντάφυλλος

 

Σχετικά Άρθρα

Οι φυσιολογικοί ρυθμοί ζωής επανήλθαν στη Σιθωνία

admin

Εκστρατεία συγκέντρωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα σχολεία στην Χαλκιδική

admin

Σ. Βαλιάνος: Νέο αναπτυξιακό μοντέλο με κίνητρα επενδύσεων σε νέους τομείς, έμφαση στον τουρισμό και σοβαρή εποπτεία της μεταλλουργίας

admin

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την παραμονή σας στην σελίδα μας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα συναινείτε στη χρησιμοποίηση τους. Αποδοχή Περισσότερα